Цінова політика

Винагорода є формою отримання Юридичною фірмою оплати за надання юридичних послуг Клієнтам. Вона передбачається Договором за виконані Юридичною фірмою дії по наданню юридичних послуг. Винагорода перераховується або сплачується готівкою на банківський рахунок Юридичної фірми в безготівковому порядку.

При визначенні обґрунтованого розміру винагороди за надання юридичних послуг до уваги може бути взято:

 • обсяг часу і роботи, що потрібні для належного надання юридичних послуг;
 • ступінь складності та новизни правових питань, що стосуються надання юридичних послуг;
 • вірогідність того, що надання юридичних послуг перешкоджатиме наданню Юридичною фірмою інших юридичних послуг або суттєво ускладнить їх виконання в звичайному часовому режимі;
 • необхідність виїзду у відрядження;
 • досягнення при наданні юридичних послуг позитивного результату, якого бажає Клієнт;
 • особливі або додаткові вимоги Клієнта стосовно строків надання юридичних послуг;
 • характер і тривалість професійних відносин Юридичної фірми з Клієнтом;
 • необхідність залучення додаткових фахівців з інших питань для вирішення окремих питань при наданні юридичних послуг;
 • репутація Юридичної фірми та\чи\або його партнерів; тощо.

Юридична фірма “АМІДА” використовує у своїй діяльності наступні системи оплати:

 • фіксована – передбачає незмінність вартості юридичних послуг в процесі надання правової допомоги шляхом укладення разових договорів щодо надання визначеного обсягу юридичних послуг, в тому числі, на ведення справи в суді, реєстрацію підприємства “під ключ”, тощо (оплата по домовленості з клієнтом);
 • погодинна – передбачає оплату юридичних послуг в залежності від часу затраченого представником юридичної фірми за одну годину роботи шляхом укладення довгострокових договорів щодо надання юридичних послуг по мірі звернення клієнта з оплатою за фактично надані послуги з розрахунку вартості однієї години роботи згідно тарифів;
 • абонентська – передбачає одержання за зниженими цінами (на 10%, на 15% чи на 20%) необмеженого обсягу юридичних послуг, зі сплатою щомісячного платежу шляхом укладення довгострокових договорів на здійснення комплексного юридичного обслуговування з фіксованою щомісячною оплатою (судові процеси оплачуються окремо).

При виконанні окремих складних завдань та/або потребуючих одноразово значних додаткових затрат часу за домовленістю може встановлюватися додатковий гонорар для Юридичної фірми. Вiднесення завдань i спорiв до категорiї складних, потребуючих значних затрат часу здiйснюється виключно за домовленiстю сторiн (наприклад – ведення справи в суді за складним спором і т.п.).

Юридична фірма, крім абонентського юридичного обслуговування, використовує у своїй практиці дві форми оплати винагороди за надання юридичних послуг Клієнтам:

 • винагорода погодинна;

 • винагорода фіксована (в т.ч. винагорода фіксована поетапна та винагорода за результат).

Винагорода погодинна

Винагорода погодинна – це форма оплати за надання юридичних послуг, яка визначається витраченим часом при наданні юридичних послуг Клієнту, що ведеться співробітниками Юридичної фірми і заснований на погодинних ставках, які залежать від посади, рівня кваліфікації і досвіду роботи та оплачується Клієнтом відповідно до рахунків, які виставлятимуться Юридичною фірмою щотижнево, щомісячно або поетапно.

В оплачуваний час включається увесь час, витрачений при наданні юридичних послуг Клієнту. Зокрема, оплаті підлягає час, витрачений на:

 • зустрічі з Клієнтом;
 • зустрічі та переговори з іншими особами по справі Клієнта;
 • підготовку документів; вивчення документів;
 • підготовка та ознайомлення з листами, факсами, електронними повідомленнями;
 • участь у судових засіданнях;
 • перебування в органах і установах які можуть бути залучені, причетні та мають вплив або тим чи іншим чином пов’язані із наданням юридичних послуг Клієнту та інших інстанціях по справі Клієнта;
 • телефонні розмови з Клієнтом, іншими особами по його справі;
 • участь у переговорах і зборах; систематизація документів по справі Клієнта;
 • юридичний пошук по законодавству, судової практики;
 • інша юридична діяльність і будь-який інший час, витрачений при наданні юридичних послуг Клієнту.

У тому випадку, коли в здійсненні тієї чи іншої дії по справі Клієнта брали участь кілька співробітників Юридичної фірми (наприклад, участь у зустрічі, у судовому засіданні, обговорення питань у справі двома і більше співробітниками), сплаті підлягає час кожного співробітника окремо.

При цьому час, витрачений співробітником Юридичної фірми на очікування та поїздки також підлягає оплаті, але у розмірі 50 відсотків від стандартної погодинної ставки, якщо він витрачений у межах міста Львова.

Розмір погодинних ставок співробітників Юридичної фірми від 250 до 700 грн.

Час, проведений співробітниками Юридичної фірми у відрядженнях при наданні юридичних послуг, оплачується Клієнтом виходячи з тривалості звичайного робочого дня (як правило 8 годин).

Винагорода погодинна дозволяє Клієнтам контролювати вартість та витрачений час на надання послуг.

Винагорода фіксована

Винагорода фіксована – це форма оплати за надання юридичних послуг, яка визначається за домовленістю з Клієнтом та оплачується ним одноразово.

Це дозволяє Клієнтам спланувати витрати на оплату юридичних послуг.

Договором може бути передбачена можливість наступної зміни винагороди фіксованої (збільшено, зменшено) або застосовано іншу форму оплати юридичних послуг у зв’язку із суттєвим зростанням або зменшенням обсягу юридичних послуг, що надаються або мають бути надані.

Винагорода фіксована поетапна

Винагорода фіксована поетапна – це форма оплати за надання юридичних послуг Клієнту, яка визначається за домовленістю з Клієнтом та оплачується ним щотижнево, щомісячно, щоквартально, поетапно тощо.

Це дозволяє Клієнтам спланувати витрати на оплату юридичних послуг.

Договором може бути передбачена можливість наступної зміни винагороди фіксованої поетапної (збільшено, зменшено) або застосовано іншу форму оплати юридичних послуг у зв’язку із суттєвим зростанням або зменшенням обсягу юридичних послуг, що надаються або мають бути надані.

Винагорода за результат

Винагорода за результат є загальною винагородою за виконані Юридичною фірмою дії по наданню юридичних послуг та незалежно від обраного тарифу та форми оплати юридичних послуг Юридичної фірми застосовується при наданні юридичних послуг Клієнтам.

Це оплата за виконані Юридичною фірмою дії по наданню юридичних послуг Клієнту, яка визначається у випадку ведення справи, пов’язаної із захистом (збереженням Клієнту) коштів (майна) Клієнта від звернення на них стягнення за вимогами органів державної податкової служби України – відсоток від грошової оцінки таких вимог.

Фактичні витрати, пов’язані з наданням юридичних послуг клієнтам

Окрім винагороди, Клієнтами сплачуються грошові кошти, необхідні для покриття фактичних витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг.

До уваги беруться такі види передбачуваних фактичних витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг Клієнту, як:

 • витрати на відрядження;
 • оплата праці додаткових фахівців з інших питань які залучаються для вирішення окремих питань при наданні юридичних послуг Клієнту;
 • транспортні витрати;
 • оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт;
 • оплата перекладу та нотаріального посвідчення документів;
 • оплата телефонних розмов (у т.ч. міжнародних);
 • оплата факсимільних повідомлень;
 • оплата кур’єрської доставки;
 • сплата державного мита;
 • представницькі витрати;
 • інші витрати, пов’язані з наданням юридичних послуг Клієнту.

В залежності від виду діяльності Клієнта, характеру і обсягу робіт, тощо Клієнтам можуть надаватись знижки.

Індивідуальний підхід до вирішення завдань, висока відповідальність за якість послуг, оперативність у вирішенні будь-якої правової ситуації гарантує успішне вирішення всіх Ваших питань!