«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Інтелектуальна власність

Фахівці Адвокатського об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» надають широкий спектр послуг у сфері охорони особистих немайнових та майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, літературних та художніх творів, комп’ютерних програм, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та інших, від підготовки та реєстрації заявки до правового супроводу спадкування об’єктів інтелектуальної власності.

Зокрема, до переліку послуг, які надаються адвокатами нашого Адвокатського об’єднання належать:

  • консультування з питань реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, підготовки та подання заявок, пріоритету, проведення експертизи, отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв), підтримання чинності охоронних документів тощо;
  • консультування з питань виникнення та здійснення авторського права та суміжних прав, реалізації майнових прав автора, використання творів, тощо;
  • консультування з питань використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • консультування з питань укладення, зміни та розірвання, розробка та супровід укладення різного роду договорів в сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів на право використання творів, продюсерських договорів, тощо;
  • консультування та супровід проведення патентних пошуків стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків та пошуків щодо торговельних марок (знаків для товарів і послуг);
  • досудове врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності;
  • судовий захист інтересів клієнтів шляхом підготовки позовних заяв, заперечень на позовні заяви, мирових угод, інших необхідних процесуальних документів в спорах, що виникають у сфері інтелектуальної власності, а також представництво інтересів клієнтів в судах усіх інстанцій.

Основні практики