«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Купівля і продаж готового бізнесу

Готовий бізнес – це товар, до якого належить не тільки організована структура ведення підприємницької діяльності, спрямована на отримання прибутку, а також, і становище на ринку товарів чи послуг, дозвільна документація, для ведення відповідної діяльності, професійні трудові ресурси, ділова репутація, клієнтська та партнерська база, налагоджені контакти з контрагентами та державними органами, укладені з ними договори, що забезпечують діяльність компанії та багато інших важливих аспектів, необхідних для повноцінного функціонування бізнесу.

Ринок «купівлі-продажу» готового бізнесу в Україні почав формуватися відносно нещодавно і проведення такого роду операцій являє собою доволі складну та не завжди прозору, як з фінансової, так і з правової точок зору, процедуру.

Проведення операцій з «купівлі – продажу» готового бізнесу завжди пов’язано з певним ризиком, оскільки, це складний процес, який потребує дотримання багатьох юридичних нюансів, як на етапі підготовки, так і в процесі його завершення. Відмова від кваліфікованого правового супроводу в даному випадку може призвести до суттєвих негативних наслідків у майбутньому.

У зв’язку з вищенаведеним, часто виникають запитання – на що слід звернути увагу при здійсненні операцій з «купівлі-продажу» готового бізнесу? Який правовий механізм «купівлі – продажу» готового бізнесу? Які документи необхідні для «купівлі – продажу» готового бізнесу? Як уникнути потенційних ризиків при здійсненні операцій з «купівлі-продажу» готового бізнесу?

За період своєї діяльності, Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» зарекомендувало себе на ринку юридичних послуг, як єдина команда досвідчених професіоналів, рівень послуг якої гарантує отримання клієнтом повної та всебічної правової допомоги при здійсненні операцій з «купівлі – продажу» готового бізнесу, підготовки бізнесу до продажу, перевірки бізнесу, при його купівлі.

Наше Об’єднання пропонує наступні юридичні послуги, які є не від’ємною частиною супроводу операцій з «купівлі-продажу» готового бізнесу:

1) На стадії підготовки операції з «купівлі-продажу» готового бізнесу наше Адвокатське об’єднання:

  • проводить юридичну перевірку (due diligence) інформації та документів підприємства на відповідність чинному законодавству, а також, проводить перевірку об’єктів інтелектуальної власності (товарних знаків, ноу-хау, винаходів);
  • здійснює організаційну і юридичну підтримку в процесі переговорів з сторонами правочину;
  • забезпечує розробку правового механізму реалізації правочину, з урахуванням всіх наявних правових проблем готового бізнесу, що купується або продається, з включенням всіх необхідних заходів щодо отримання погодження державних органів, кредиторів для цілей правочину;
  • надає консультації щодо юридичного механізму проведення всіх необхідних корпоративних процедур та інших заходів з боку продавця і покупця;
  • забезпечує підготовку переддоговірної документації (в т.ч., протоколів про наміри, попередніх договорів купівлі – продажу).

2) На стадії реалізації операції з «купівлі-продажу» готового бізнесу наше Адвокатське об’єднання:

  • забезпечує організацію та юридичний супровід проведення всіх необхідних корпоративних процедур, в тому числі, розробку документів правового характеру (протоколів засідань органів управління, загальних зборів учасників підприємства, актів, тощо);
  • забезпечує організацію всіх необхідних заходів щодо отримання погодження державних органів, кредиторів для цілей правочину (в т.ч., отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб’єктів господарювання);
  • забезпечує оформлення і організацію правочинів з купівлі-продажу готового бізнесу, із врахуванням потенційних ризиків, пов’язаних із вчиненням і виконанням правочину, забезпечуючи їх справедливий розподіл з урахуванням розумних інтересів всіх сторін, юридичний супровід правочинів з купівлі-продажу готового бізнесу.

3) На стадії процедури реєстрації операції з «купівлі-продажу» готового бізнесу наше Авокатське об’єднання:

  • здійснює супровід реєстраційних процедур;
  • забезпечує дотримання інтересів сторони правочину, включаючи завершення фінансових розрахунків по правочину.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» допоможе Вам здійснити купівлю-продаж готового бізнесу з найменшими юридичними ризиками, дотримуючись всіх формальностей та враховуючи інтереси всіх сторін правочину.

Основні практики