«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Кримінальне право в сфері економіки

В умовах сучасності, трапляються неодноразові випадки тиску на представників бізнесу, шляхом кримінального переслідування.

У таких випадках, важливим елементом вирішення спірної ситуації є наявність ясної та несуперечливої стратегічної лінії захисту бізнесу, яка б спиралася на фактичні обставини справи.

У процесі захисту прав та законних інтересів Клієнта у кримінальних справах Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПРТНЕРИ» пропонує наступні послуги:

  • збір необхідних доказів, опитування свідків, залучення експертів для дачі висновків, звернення з запитами про надання письмових доказів;
  • захист інтересів клієнта на досудовій та судовій стадіях кримінального судочинства;
  • оскарження вироків чи інших судових актів, постанов органів дізнання та попереднього слідства;
  • розробка та впровадження стратегій спрямованих, на створення прецедентів в господарських судах, рішення яких можуть бути покладені в захист у кримінальній справі та навпаки.

Основні практики