«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Захист активів

Захист активів — це заздалегідь сплановане розміщення капіталу таким чином, щоб він не притягував увагу та не був доступним для кредиторів, але в той самий час, був би легко керованим для його власника.

Успішний бізнес — це величезний потенціал, постійна творчість та безмежний ризик. Знизити цей ризик, ввести його в рамки цивілізованого ведення справи може грамотна юридична робота.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» надасть комплексний юридичний супровід захисту активів Вашого бізнесу, гарантуючи індивідуальний підхід до кожного Клієнта, який міститься у спільному пошуку причин виникнення проблеми, чіткому формулюванні завдань та забезпеченні їх вирішення оптимальним для Вас способом.

Висока якість, надійність, конфіденційність роботи з Клієнтами, глибоке занурення в суть їх проблем, постійне самовдосконалення і оперативне реагування на зміни законодавства — головні принципи діяльності нашого Адвокатського об’єднання.

Правильно побудований план, який Вам запропонують спеціалісти нашого Адвокатського об’єднання із захисту активів забезпечить створення такої схеми функціонування бізнесу, при якій витрати на його захоплення рейдером і ризики втрати «ділової репутації» агресора будуть вкрай високі, а «легітимність» переходу прав власності на об’єкт захоплення буде істотно ускладнена або неможлива, що значно підвищить рівень безпеки бізнесу.

Виходячи з нашої практики, способом захисту активів є застосування системи превентивного захисту, а саме:

 • побудова захищеної корпоративної структури з урахуванням існуючої структури володіння акціями (частками), особливостей складання установчих документів, перерозподілом функцій між компаніями холдингу, формуванння чотирьох кутів захисної схеми активів: компанія «майно», операційна компанія, керуюча організація, захист власників бізнесу;
 • конфіденційність, зниження обсягу інформації, що розкривається;
 • зниження податкових ризиків,
 • корпоративна реструктуризація українських активів за допомогою нерезидентних структур.

В зв’язку з цим наше Адвокатське об’єднання пропонує наступні послуги:

 • аналіз та корегування установчих та внутрішніх документів;
 • аналіз структури бізнесу та його диверсифікація;
 • оперативний захист основних активів, часток в статутному капіталі;
 • застосування правових механізмів українського та міжнародного права;
 • здійснення заходів по захисту реєстру акціонерів — для акціонерних товариств;
 • інші заходи, направлені на нівелювання юридичних та інших ризиків, пов’язаних з активами компанії.

Захист від недружніх поглинань.

Основними методами недружнього поглинання є:

 • Масова скупка акцій у міноритарних акціонерів або часток у статутному капіталі компанії;
 • Скупка боргових зобов’язань підприємства, його штучне банкрутство;
 • Цілеспрямоване заниження вартості підприємства і рівня привабливості його активів;
 • Навмисне доведення до банкрутства;
 • Оспорювання права власності;
 • Залучення на свою сторону менеджменту підприємства;
 • Маніпуляції з реєстрами власників;
 • Поява в реєстрах акціонерів товариства номінальних утримувачів акцій, та інші.

Наше Адвокатське об’єднання пропонує наступні превентивні способи захисту компанії від недружніх поглинань:

 • Легітимізація діяльності компанії;
 • Створення захищеної корпоративної структури;
 • Захист інсайдерської інформації;
 • Створення ефективної структури корпоративного управління;
 • Контроль кредиторської заборгованості та інші.

Напрямки захисту: судовий, юридичний, економічний, PR – захист із використанням ЗМІ, силовий, адміністративний, корпоративний.

Реструктуризація бізнесу.

Реструктуризація бізнесу це комплексний процес, який має декілька напрямків в залежності від конкретної ситуації, галузевих особливостей. Процес реструктуризації бізнесу включає в себе вдосконалення системи управління, фінансово-економічної політики підприємства, її операційної діяльності, системи маркетингу та збуту, управління персоналом і т.п.

В залежності, наскільки оперативно і точно власники бізнесу реагують на зміни зовнішнього середовища, залежить розвиток компанії та її успіх.

Приймаючи рішення про проведення реструктуризації, власники бізнесу можуть переслідувати різні цілі:

 • консолідація бізнесу;
 • спрощення корпоративної структури і підвищення ефективності управління;
 • становлення більш прозорої і керованої компанії;
 • підвищення конкурентоздатності;
 • підвищення капіталізації;
 • вихід на міжнародний рівень;
 • підвищення інвестиційної привабливості;
 • захист активів і т.д.

У процесі реструктуризації може відбуватися реорганізація шляхом приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств, або ж може проводитися цілий комплекс реорганізаційних механізмів з метою виведення підприємства з кризової ситуації і подальшого розвитку бізнесу.

Для проведення ефективної реструктуризації бізнесу та досягнення позитивного результату наше Адвокатське об’єднання надає комплексний юридичний супровід та правове забезпечення всіх процесів, в т.ч.:

 1. Юридичний аналіз процедури створення, реорганізації та господарської діяльності підприємства:Due diligence — відпрацювання питань реструктуризації, в тому числі:
  • діагностика існуючого стану компанії або групи компаній (холдингу): організаційної структури, структури активів, механізмів управління і ефективності діяльності компанії чи групи компаній;
  • визначення юридичних та податкових ризиків;
  • варіанти вирішення задач Клієнта.
 2. Проектування корпоративної, організаційної, фінансової, договірної структур, бізнес-структури групи компаній, включаючи:
  • розробка, з урахуванням конкретних цілей та вимог клієнта, схем приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств, розробка оптимальних схем та аналіз всіх можливих ризиків у процесі їх реалізації, обгрунтування ефективних моделей;
  • деталізований опис вибраної Клієнтом моделі, що містить схеми стосунків в групі компаній;
  • документальний супровід угод з приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств (розробка проектів рішень органів управління, установчих документів та договорів);
  • розробка ефективної системи управління підприємством;
  • розробка документів внутрішнього управління, що містять організаційні зміни (регламенти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції тощо);
  • рекомендації по схемі договірних відносин та документообігу;
  • отримання необхідних дозволів державних органів;
 3. Податкове планування:
  • розробка податкової політики із застосуванням законних методів податкового планування;
  • розробка і допомога у втіленні в компанії, або групі компаній, методик податкового планування і стратегій оптимізації фінансових потоків в рамках діючого законодавства;
  • інформаційно-консультаційна підтримка розроблених і втілених методик і стратегій, включаючи їх модифікацію в зв’язку зі змінами законодавства, судової практики, а також умов фінансово-господарської діяльності клієнта, захист позиції клієнта в податкових та інших державних органах;
  • експертиза договорів, що укладаються або вже укладені, із врахуванням вимог податкового законодавства, допомога в складанні типових договорів із врахуванням специфіки діяльності компанії (групи компаній), що дозволить уникнути зайвого податкового навантаження;
  • перерозподіл податкового навантаження в групі компаній.
 4. Побудова ефективної організаційної структури, яка забезпечить керованість афілійованих юридичних осіб, створення правового поля взаємодії головного та афілійованих юридичних осіб, що забезпечить ефективне управління і контроль, дозволить створити (модернізувати) структуру бізнесу, що відповідатиме наступним вимогам:
  • ефективне управління активами холдингу, збереження керованості;
  • фінансовий контроль;
  • ефективне податкове планування;
  • централізація фінансових потоків та акумулювання прибутку в єдиному центрі;
  • дотримання податкового, антимонопольного і корпоративного законодавства;

При розробці пакету корпоративних документів, що ліквідують «проломи» в корпоративній обороні компанії Клієнта, адвокати нашого Об’єднання приділяють пильну увагу питанням збереження керованості новоствореної чи модернізованої структури, а також забезпеченню необхідної «прозорості» бізнесу з метою захисту активів Клієнта.

Іноземні інструменти захисту активів

Спеціалістами нашого Адвокатського об’єднання розроблені пропозиції по застосуванню, з метою забезпечення безпеки володіння власністю в Україні і податкової оптимізації, іноземних інструментів захисту активів (європейські холдинги, трасти, фонди і т.п.), використання яких значно підвищує рівень захищеності і конфіденційності володіння та управління бізнесом в Україні, а також дозволяє більш гнучко вирішувати проблеми зі спадкування активів (спадкоємність в бізнесі), управління спільним майном подружжя і врегулювання конфліктів з партнерами. В результаті побудови захищеної корпоративної структури із застосуванням таких інструментів власник активів отримує можливість:
 • демонструвати і постійно підвищувати капіталізацію власного бізнесу;
 • виходу на іноземні ринки капіталу, отримання кредитів та інвестицій;
 • продати бізнес за справедливою ціною;
 • залучити стратегічних партнерів;
 • залишити спадкоємцям керований бізнес;
 • офіційно врегулювати стосунки між партнерами;
 • продемонструвати прозорість як фактор, що покращує репутацію Вашого бізнесу.

Основні практики