Захист активів — це заздалегідь сплановане розміщення капіталу таким чином, щоб він не притягував увагу та не був доступним для кредиторів, але в той самий час, був би легко керованим для його власника.

Успішний бізнес — це величезний потенціал, постійна творчість та безмежний ризик. Знизити цей ризик, ввести його в рамки цивілізованого ведення справи може грамотна юридична робота.

Наша ФІРМА надасть комплексний юридичний супровід захисту активів Вашого бізнесу, гарантуючи індивідуальний підхід до кожного Клієнта, який міститься у спільному пошуку причин виникнення проблеми, чіткому формулюванні завдань та забезпеченні їх вирішення оптимальним для Вас способом.

Висока якість, надійність, конфіденційність роботи з Клієнтами, глибоке занурення в суть їх проблем, постійне самовдосконалення і оперативне реагування на зміни законодавства — головні принципи діяльності нашої ФІРМИ.

Правильно побудований план, який Вам запропонують спеціалісти нашої ФІРМИ із захисту активів забезпечить створення такої схеми функціонування бізнесу, при якій витрати на його захоплення рейдером і ризики втрати «ділової репутації» агресора будуть вкрай високі, а «легітимність» переходу прав власності на об’єкт захоплення буде істотно ускладнена або неможлива, що значно  підвищить рівень безпеки бізнесу.

Виходячи з нашої практики,  способом захисту активів є застосування системи превентивного захисту, а саме:

 • побудова захищеної корпоративної структури з урахуванням існуючої структури володіння акціями (частками), особливостей складання установчих документів, перерозподілом функцій між компаніями холдингу, формуванння чотирьох кутів захисної схеми активів: компанія «майно», операційна компанія, керуюча організація, захист власників бізнесу;
 • конфіденційність, зниження обсягу інформації, що розкривається;
 • зниження податкових ризиків,
 • корпоративна реструктуризація українських активів за допомогою нерезидентних структур.  

В зв’язку з цим наша ФІРМА пропонує наступні послуги:

 • аналіз та корегування установчих та внутрішніх документів;
 • аналіз структури бізнесу та його диверсифікація;
 • оперативний захист основних активів, часток в статутному капіталі;
 • застосування правових механізмів українського та міжнародного права;
 • здійснення заходів по захисту реєстру акціонерів — для акціонерних товариств;
 • інші заходи, направлені на нівелювання юридичних та інших ризиків, пов’язаних з активами компанії.

Захист від недружніх поглинань.

Основними методами недружнього поглинання є:

 • Масова скупка акцій у міноритарних акціонерів або часток у статутному капіталі компанії;
 • Скупка боргових зобов’язань підприємства, його штучне банкрутство;
 • Цілеспрямоване заниження вартості підприємства і рівня привабливості його активів;
 • Навмисне доведення до банкрутства;
 • Оспорювання права власності;
 • Залучення на свою сторону менеджменту підприємства;
 • Маніпуляції з реєстрами власників;
 • Поява в реєстрах акціонерів товариства номінальних утримувачів акцій, та інші.

Наша ФІРМА пропонує наступні превентивні способи захисту компанії від недружніх поглинань:

 • Легітимізація діяльності компанії;
 • Створення захищеної корпоративної структури;
 • Захист інсайдерської інформації;
 • Створення ефективної структури корпоративного управління;
 • Контроль кредиторської заборгованості та інші.

Напрямки захисту: судовий, юридичний, економічний, PR – захист із використанням ЗМІ, силовий, адміністративний, корпоративний.

Реструктуризація бізнесу.

Реструктуризація бізнесу це комплексний процес, який має декілька напрямків в залежності від конкретної ситуації, галузевих особливостей. Процес реструктуризації бізнесу включає в себе вдосконалення системи управління, фінансово-економічної політики підприємства, її операційної діяльності, системи маркетингу та збуту, управління персоналом і т.п.

В залежності, наскільки оперативно і точно власники бізнесу реагують на зміни зовнішнього середовища, залежить розвиток компанії та її успіх.

Приймаючи рішення про проведення реструктуризації, власники бізнесу можуть переслідувати різні цілі:

 • консолідація бізнесу;
 • спрощення корпоративної структури і підвищення ефективності управління;
 • становлення більш прозорої і керованої компанії;
 • підвищення конкурентоздатності;
 • підвищення капіталізації;
 • вихід на міжнародний рівень;
 • підвищення інвестиційної привабливості;
 • захист активів і т.д.

У процесі реструктуризації може відбуватися реорганізація шляхом приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств, або ж може проводитися цілий комплекс реорганізаційних механізмів з метою виведення підприємства з кризової ситуації і подальшого розвитку бізнесу.

Для проведення ефективної реструктуризації бізнесу та досягнення позитивного результату наша ЮРИДИЧНА ФІРМА надає комплексний юридичний супровід та правове забезпечення всіх процесів, в т.ч.:

 1. Юридичний аналіз процедури створення, реорганізації та господарської діяльності підприємства:

  Due diligence — відпрацювання питань реструктуризації, в тому числі:

  • діагностика існуючого стану компанії або групи компаній (холдингу): організаційної структури, структури активів, механізмів управління і ефективності діяльності компанії чи групи компаній;
  • визначення юридичних та податкових ризиків;
  • варіанти вирішення задач Клієнта.
 2. Проектування корпоративної, організаційної, фінансової, договірної структур, бізнес-структури групи компаній, включаючи:
  • розробка, з урахуванням конкретних цілей та вимог клієнта, схем приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств, розробка оптимальних схем та аналіз всіх можливих ризиків у процесі їх реалізації, обгрунтування ефективних моделей;
  • деталізований опис вибраної Клієнтом моделі, що містить схеми стосунків в групі компаній;
  • документальний супровід угод з приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств (розробка проектів рішень органів управління, установчих документів та договорів);
  • розробка ефективної системи управління підприємством
  • розробка документів внутрішнього управління, що містять організаційні зміни (регламенти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції тощо);
  • рекомендації по схемі договірних відносин та документообігу;
  • отримання необхідних дозволів державних органів;
 3. Податкове планування:
  • розробка податкової політики із застосуванням законних методів податкового планування;
  • розробка і допомога у втіленні в компанії, або групі компаній, методик податкового планування і стратегій оптимізації фінансових потоків в рамках діючого законодавства;
  • інформаційно-консультаційна підтримка розроблених і втілених методик і стратегій, включаючи їх модифікацію в зв’язку зі змінами законодавства, судової практики, а також умов фінансово-господарської діяльності клієнта, захист позиції клієнта в податкових та інших державних органах;
  • експертиза договорів, що укладаються або вже укладені, із врахуванням вимог податкового законодавства, допомога в складанні типових договорів із врахуванням специфіки діяльності компанії (групи компаній), що дозволить уникнути зайвого податкового навантаження;
  • перерозподіл податкового навантаження в групі компаній.
 4. Побудова ефективної організаційної структури, яка забезпечить керованість афілійованих юридичних осіб, створення правового поля взаємодії головного та афілійованих юридичних осіб, що забезпечить ефективне управління і контроль, дозволить створити (модернізувати) структуру бізнесу, що відповідатиме наступним вимогам:
  • ефективне управління активами холдингу, збереження керованості;
  • фінансовий контроль;
  • ефективне податкове планування;
  • централізація фінансових потоків та акумулювання прибутку в єдиному центрі;
  • дотримання податкового, антимонопольного і корпоративного законодавства;

При розробці пакету корпоративних документів, що ліквідують «проломи» в корпоративній обороні компанії Клієнта, юристи нашої ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ приділяють пильну увагу питанням збереження керованості новоствореної чи модернізованої структури, а також забезпеченню необхідної «прозорості» бізнесу з метою захисту активів Клієнта.

Іноземні інструменти захисту активів

Спеціалістами нашої ФІРМИ розроблені пропозиції по застосуванню, з метою забезпечення безпеки володіння власністю в Україні і податкової оптимізації, іноземних інструментів захисту активів (європейські холдинги, трасти, фонди і т.п.), використання яких значно підвищує рівень захищеності і конфіденційності володіння та управління бізнесом в Україні, а також дозволяє більш гнучко вирішувати проблеми зі спадкування активів (спадкоємність в бізнесі), управління спільним майном подружжя і врегулювання конфліктів з партнерами. В результаті побудови захищеної корпоративної структури із застосуванням таких інструментів власник активів отримує можливість:

 • демонструвати і постійно підвищувати капіталізацію власного бізнесу;
 • виходу на іноземні ринки капіталу, отримання кредитів та інвестицій;
 • продати бізнес за справедливою ціною;
 • залучити стратегічних партнерів;
 • залишити спадкоємцям керований бізнес;
 • офіційно врегулювати стосунки між партнерами;
 • продемонструвати прозорість як фактор, що покращує репутацію Вашого бізнесу.

Основні практики