«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Послуги для кредиторів та боржників в процедурах неплатоспроможності та банкрутстві

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – Закон), грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Неспроможність боржника – неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Перед прийняттям рішення щодо участі в процедурі банкрутства слід враховувати, що підставою для введення особливого порядку, спрямованого на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та застосування ліквідаційної процедури є стан неплатоспроможності боржника, який встановлюється судом за наявності передбачених Законом ознак.

За загальною процедурою справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Адвокатським об’єднанням «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» пропонується весь комплекс послуг по юридичному супроводу процедур неплатоспроможності та банкрутства, а зокрема:

 1. створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) та її діяльності:
  • повідомлення кредиторів про припинення;
  • створення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації;
  • оцінка основних засобів;
  • складання проміжного ліквідаційного балансу;
  • систематизація та аналіз заяв з кредиторськими вимогами;
  • підготовка відповідей ліквідаційної комісії про визнання (відхилення) кредиторських вимог;
  • формування та ведення реєстру вимог кредиторів;
  • складання та затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
  • сприяння в незалежному аудиті проміжного ліквідаційного балансу;
  • виявлення наявного майна суб’єкта господарювання, який ліквідується.
 2. реалізації права боржника на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, а саме:
  • підготовка заяви та всіх необхідних документів відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про порушення провадження у справі про банкрутство.
  • представництво боржника чи ініціюючого кредитора в суді під час прийняття рішення про порушення провадження про банкрутство та введення відповідної судової процедури.
 3. реалізації права кредитора на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство: Кредиторами у справі про банкрутство можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи, які мають у встановленому порядку підтверджені відповідними доказами грошові вимоги до боржника, вимоги щодо виплати заробітної плати, а також щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
  Статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено такі категорії кредиторів:

  • конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство;
  • поточні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство;
  • кредитори за вимогами про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди. До цієї категорії кредиторів віднесено тих, чиї вимоги до боржника виникли як до, так і після порушення провадження у справі про банкрутство;
  • кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника.
 4. представництво інтересів кредиторів чи боржника в судових процедурах, які застосовуються щодо боржника (розпорядження майном, мирова угода, санація), зокрема: підготовка необхідних процесуальних заяв та клопотань, розробка та погодження плану санації, умов участі у санації інвесторів, здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника, в тому числі на реорганізацію підприємства – боржника, підготовка тексту мирової угоди та ін.
  • розпорядження майном боржника: під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
  • мирова угода: під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.
  • санація (відновлення платоспроможності) боржника: під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
  • ліквідація банкрута: під ліквідацією розуміється припинення суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів шляхом продажу його майна.
 5. консультування та представництво інтересів кредиторів чи боржника в спірних майнових правовідносинах, що виникають в межах справи про банкрутство.
 6. створення комітету кредиторів, представлення інтересів кредитора на зборах кредиторів.
 7. організація проведення і здійснення продажу майна боржника.
 8. дотримання законодавчо визначених строків реалізації судових процедур.

В своїй діяльності наше Адвокатське об’єднання співпрацює з кваліфікованими арбітражними керуючими, аудиторами, суб’єктами оціночної діяльності, які зможуть надавати відповідно послуги розпорядників майном, керуючих санацією та ліквідаторів, щодо проведення експертизи фінансового стану підприємства, оцінки майна боржника, у т.ч. цілісних майнових комплексів, а також інвентаризації при продажу майна банкрута на відкритих торгах тощо.

Основні практики