«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Позасудове врегулювання спорів

Перехід до судової процедури не завжди є найкращим та оптимальним способом вирішення спору між сторонами. В більшості випадків це зумовлюється значними супровідними витратами, пов’язаними з оплатою послуг адвокатів, судового збору за розгляд справи, можливих судових експертиз, інших витрат, пов’язаних з розглядом справи, тривалістю судової процедури та подальших виконавчих дій. Крім того, винесення рішення на користь лише однієї із сторін призводить до фактичного розриву в подальшому будь-яких ділових стосунків між сторонами. Усе вищевказане, в сукупності з існуючою економічною ситуацією в країні, яка негативно позначається на фінансовому становищі юридичних та фізичних осіб, призводить до того, що вирішення усіх наявних спірних ситуацій виключно в судовому порядку виявляється неможливим або економічно недоцільним. При цьому, вказані особи не завжди знають, що відсутність часу та необхідних ресурсів не є перепоною для вирішення конфліктних ситуацій, оскільки в правовому полі існують інші методи їх позасудового врегулювання, зокрема, за допомогою медіації, третейського суду, міні-процесу або консіліації.

Суть медіації зводиться до проведення між сторонами конфлікту переговорів за участю нейтральної сторони – медіатора, яка вислуховує аргументи сторін з приводу існуючого спору, відокремлює інтереси кожної із сторін, оцінює можливість певних уступок та пропонує перелік компромісних рішень, які б задовольнили інтереси обох сторін.

Серед основних переваг медіації є значне скорочення витрат на розв’язання спору, врахування інтересів обох сторін, а не лише одної (як при розгляді спору в судовому порядку) та збереження партнерських відносин в перспективі.

У випадку, якщо в основі спору лежить складний фактичний та правовий склад, його вирішення можливе за допомогою проведення процедури міні-процесу, яка проводиться за участі керівників сторін, юристів та незалежної особи. При цьому, суть процедури зводиться до симуляції судового процесу в спрощеному вигляді, з метою представлення юридичної позиції кожної із сторін та вирішення питання про доцільність вирішення спору в позасудовому порядку. Після чого сторони переходять до стадії переговорів за участю нейтральної особи, тобто, фактично до медіації.

Фахівці Адвокатського об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» одними з перших в західному регіоні розпочали та налагодили успішну практику в сфері посередництва при розв’язанні спорів, які виникають як між суб’єктами господарювання так і фізичними особами.

Зокрема, в процесі проведення процедури медіації спеціалісти Адвокатського об’єднання:

  • організовують багатоступінчатий процес переговорів з розподілом на окремі стадії з постановкою для кожної з них конкретних цілей та задач;
  • допомагають сформулювати та донести до кожної із сторін позицію опонента, попередньо відділивши її від суб’єктивних думок та емоцій, та зблизити бачення сторонами існуючих у них проблем, в також намітити шляхи їх взаємовигідного вирішення в рамках існуючого чи нового договору;
  • чітко фіксують як хід кожної із стадії переговорів, так і досягнуті сторонами на кожному з етапів домовленості, шляхом їх оформлення у вигляді документів, що мають юридичну силу та є обов’язковими для сторін.

Вказане, в сукупності з професійним підходом до організації та проведення процесу переговорів, неодноразово дозволяло конфліктуючим сторонам знаходити взаємовигідні рішення та вирішувати складні ситуації без необхідності витрачання значних матеріальних ресурсів на судові процеси.

Основні практики