«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Юридичні послуги у взаємовідносинах з податковими органами

Фінансова стабільність бізнесу є однією із запорук ефективного функціонування, отримання сильної конкурентної переваги, що в подальшому дасть змогу підприємству посилити свою конкурентоспроможність та наростити в дозволених законодавством межах свою ринкову частку. Однак при здійсненні господарської діяльності суб’єкти господарювання змушені розробляти способи захисту від тиску та неправомірних дій контролюючих органів, одними з яких є податкові органи.

Взаємовідносини суб’єктів господарювання з податковими органами через нерозуміння та незнання їх функцій, незнання податкового законодавства породжують відтік фінансових активів та втрату певного рівня рентабельності та прибутковості.

З метою запобігання негативним наслідкам взаємовідносин з податковими органами нашим Адвокатським об’єднанням надається широкий спектр послуг, зокрема:

  • консультування з питань обсягу прав платників податків у взаємовідносинах з податковими органами та способів їх захисту; сприяння у налагодженні партнерських взаємовідносин між платником податків та податковими органами
  • надання юридичних роз’яснень положень податкового законодавства, зокрема щодо формування податкового кредиту, оподаткування прибутку, розрахунку податку на додану вартість, умов відшкодування податку на додану вартість та ін.;
  • консультування з питань складення первинних документів, що фіксують та підтверджують господарські операції;
  • надання правової допомоги з питань підготовки до перевірки дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, що проводиться податковими органами; дотримання процесуальних вимог щодо проведення перевірок податковими органами;
  • консультування та юридичний супровід оскарження в адміністративному порядку актів, які складаються за результатами проведення перевірок податковими органами, зокрема, підготовка заперечень на акт перевірки та консультування клієнтів щодо участі у розгляді заперечень на акт перевірки, що оскаржуються в адміністративному порядку;
  • юридичний аналіз податкових повідомлень-рішень, що приймаються на основі актів перевірок, підготовка адміністративних позовів про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень, інших юридичних документів щодо оскарження дій податкових органів в судовому порядку;
  • представлення інтересів клієнтів у взаємовідносинах з податковими органами та їх посадовими особами, в судовому процесі у всіх судових інстанціях;
  • здійснення бухгалтерського та податкового аудиту діяльності суб’єктів господарювання та формування переліку рекомендацій щодо уникнення застосування податковими органами податкових санкцій, оптимізації ведення податкового обліку тощо.

Наша мета – це створення юридичних передумов для впевненості наших клієнтів у відсутності загрози зі сторони податкових органів заподіяння нашим клієнтам фінансової шкоди та гальмування здійснення фінансово-господарської діяльності. Ваші витрати на юридичну допомогу сьогодні є запорукою збереження Ваших активів в майбутньому.

Основні практики