«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Трудове право

Адвокати нашого Об’єднання, опираючись на багаторічний досвід, надають весь спектр послуг для попередження чи вирішення різноманітних трудових спорів.

Ми надаємо юридичні консультації і правовий захист роботодавцям (підприємствам, установам та організацією незалежно від форма власності та галузевої приналежності) з необхідних питань у сфері трудового законодавства, здійснюємо розробку внутрішніх документів роботодавця з урахування специфіки діяльності, трудових договорів (контрактів), представництво інтересів роботодавця чи працівника в суді, тощо.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» надає клієнтам широкий спектр послуг в галузі трудового права, зокрема:

  • консультації з питань прийняття на роботу, в тому числі, з випробувальним строком, підстав та порядку звільнення працівників, в тому числі, з ініціативи працівника, роботодавця, дотримання прав та гарантій працівників при звільненні;
  • консультації з питань режиму робочого часу і відпочинку, заохочень, притягнення до дисциплінарної відповідальністю, оплати праці, надання відпусток, відряджень, дотримання гарантій працівників, тощо;
  • розробка внутрішніх документів роботодавця, зокрема, положень про структурні підрозділи, посадових (робочих) інструкцій для персоналу, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, документів про конфіденційність, підготовка трудових договорів (контрактів), наказів, розпоряджень, тощо;
  • представництво інтересів роботодавця при проведенні перевірок органами державної інспекції з питань праці, інших контролюючих органів, надання допомоги у підготовці відповідних пояснень та інших документів на запити державних інспекторів;
  • оскарження дій та рішень державних інспекцій з питань праці та інших контролюючих органів;
  • участь в попередженні та вирішенні трудових спорів шляхом переговорів;
  • судовий захист інтересів клієнтів шляхом підготовки позовних заяв, заперечень на позовні заяви, мирових угод, інших необхідних процесуальних документів, зокрема, в спорах про поновлення на роботі, зміну дати і формулювання причин звільнення, стягнення оплати за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди, тощо, а також представництво інтересів клієнтів (роботодавців чи працівників) в судах усіх інстанцій.

Основні практики