«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Комерційне право

Комерційна діяльність є невід’ємною частиною сучасного бізнесу, яка може здійснюватись у різних сферах економічного життя, не обмежуючись відносинами торгівельного характеру, що включає будь-які торгові угоди про поставку товарів або надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про розподіл, торгове представництво; факторингові операції; лізинг; інжиніринг; будівництво промислових об’єктів; надання консультативних послуг; купівля-продаж ліцензій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького співробітництва; тощо.

В процесі здійснення комерційної діяльності, важливою передумовою успішної реалізації бізнес–проекту виступає отримання компетентної правової консультації, що є запорукою мінімізації ризиків виникнення небажаних конфліктних ситуацій.

В цей же час, комплексно-системний підхід до реалізації бізнес-проектів обумовлює необхідність розробки цивільно-правового договору з урахуванням всіх можливих правових наслідків його укладення, оскільки, договір є головним регулятором ринкових відносин і саме тому він відіграє надважливу роль у правовідносинах між суб’єктами підприємницької діяльності.

Вибір договірної моделі співпраці двох чи більше контрагентів, розробка проекту договору з урахуванням всіх його аспектів, які передбачають послідовний та наперед продуманий механізм його реалізації, потребують значного досвіду практичної юридичної діяльності та фундаментальної підготовки в різних галузях права.

Грунтуючись на досвіді та знаннях специфіки договірної практики в різноманітних сферах права та бізнесу, при підготовці договору ми забезпечуємо не тільки розробку договірної моделі, проекту договору, але і поетапний юридичний механізм його реалізації, моделюємо податкові наслідки договору, а також, передбачаємо всі можливі ризики з урахуванням того, що можливий спір може бути предметом судового розгляду.

В рамках даної практики, фахівці Адвокатського об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»:

 • вивчають фінансову та бізнес-модель побудови стосунків підприємства з його контрагентами, прийняту на фірмі облікову і податкову політику;
 • розробляють регламенти проходження договірної документації по різних службах і підрозділах підприємства;
 • розробляють регламенти роботи з претензіями покупців і систему захисних заходів, направлених на боротьбу з порушеннями договірної дисципліни;
 • розробляють модульні і багатоваріантні типові договори;
 • консультують Клієнта по питаннях застосування розроблених форм договорів.

Ми не тільки складаємо договір за завданням нашого Клієнта, а й здійснюємо всебічний аналіз ситуації, забезпечуємо розробку оптимальної схеми проведення операції, яка сприятиме захисту прав та законних інтересів Клієнта, як при здійсненні самої операції, так і при використанні її результатів.

При проведенні правової експертизи правочинів спеціалісти нашого Об’єднання нададуть вичерпну інформацію стосовно предмета, структури правочину, характеру стосунків контрагентів, питань відповідальності, можливих наслідків правочину та необхідні поради з оптимізації бізнес-рішень, перетворюючи право на ефективний інструмент ведення бізнесу.

Правовий супровід маркетингу.

Виходячи з нашої практики, наше Об’єднання пропонує наступні послуги:

 • правове, в тому числі податкове, обґрунтування нової чи діючої системи стимулювання збуту;
 • розробка договірної схеми дистриб’юторської мережі, починаючи від дистриб’юторської угоди і завершуючи договорами дистриб’юторів із роздрібними торговими точками;
 • розробка юридичної схеми прямого (багаторівневого) маркетингу товарів;
 • супровід правочинів комерційної концесії (франчайзинг);

Законодавство про захист прав споживачів.

Участь адвокатів нашого Об’єднання в судових спорах за участю споживачів товарів, робіт, послуг дозволяє нам надавати консультаційні послуги для виробників (виконавців) щодо:

 • застосуванню діючих стандартів и технічних регламентів;
 • розробки контрактної документації, що мінімізує ризики виникнення збитків у випадку виникнення спорів за участю споживачів;
 • допомоги у вирішенні спорів із споживачами.

Основні практики