«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Due diligence

Due diligence (Юридичний аудит) є важливим елементом корпоративної структури бізнесу, який надає можливість власникам та потенційним інвесторам, отримати достовірну та повну інформацію щодо основних юридичних аспектів діяльності юридичної особи, в тому числі, визначення поточних та майбутніх зобов’язань юридичної особи за договорами та контрактами, дотримання вимог чинного законодавства в сфері ліцензування, інтелектуальної власності, дотримання вимог чинного законодавства, які регламентують господарську діяльність юридичної особи, дотримання норм чинного трудового законодавства, тощо.

Due diligence може проводитись нашим Адвокатським об’єднанням, і як складова частина комплексу робіт по проектах, і як окреме самостійне доручення.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» пропонує наступні послуги в межах проведення юридичного Due diligence:

  • Due diligence при проведенні реорганізації, купівлі акцій/часток в інших компаніях;
  • перевірка роботи органів управління на предмет дотримання норм чинного законодавства;
  • перевірка легітимності основних корпоративних документів — статуту, внутрішніх положень та документів, які регламентують діяльність підприємства;
  • виконання вимог антимонопольного законодавства;
  • перевірка легітимності основних договорів з великими постачальниками/підрядниками;
  • перевірка легітимності договорів, пов’язаних із залученням фінансування;
  • дотримання законодавства в сфері ліцензування, інтелектуальної власності тощо.

Основні практики